Trama logo
EU

Ověření ochranné známky

1/3

Ochranná známka

Další krok: Výběr zemí

Která z možností nejlépe vystihuje Vaši ochrannou známku?
?

Vyberte typ ochranné známky, který používáte / plánujete používat v obchodním styku.

?

Kombinovaná ochranná známka poskytuje ochranu pro všechny prvky (i grafické logo i název značky) , a tak nabízí nejlepší hodnotu za peníze!

Jaké zboží / služby prodáváte pod touto značkou?
?

Díky podrobnému popisu umíme posoudit možná rizika spojená s registrací, proto Vás prosím o detailní specifikaci nabízeného zboží a služeb.

?

  • Tato specifikace nám umožňuje lépe provést ověření registrovateľnosti

  • A tak zaručit, že porozumíme a naplníme Vaše potřeby při ochraně značky

Popis zboží / služeb *

Odkaz na webovou stránku (nepovinné)