Ověření ochranné známky

  • Ochranná známka

  • Výběr zemí

  • Kontaktní údaje

1/3

Ochranná známka

Další krok: Výběr zemí

Která z možností nejlépe vystihuje Vaši ochrannou známku?
?

Vyberte typ ochranné známky, který používáte / plánujete používat v obchodním styku.

?

Kombinovaná ochranná známka poskytuje ochranu pro všechny prvky (i grafické logo i název značky) , a tak nabízí nejlepší hodnotu za peníze!

Specifikujte zboží / služby, které prodáváte pod touto značkou
?

Odkaz na stránku, kde nabízíte Vaše zboží a služby, nebo jejich detailní popis, nám umožňuje lépe provést ověření registrovateľnosti.

?

  • Tato specifikace nám umožňuje lépe provést ověření registrovateľnosti

  • A tak zaručit, že porozumíme a naplníme Vaše potřeby při ochraně značky