Overenie ochrannej známky

  • Ochranná známka

  • Výber krajín

  • Kontaktné údaje

1/3

Ochranná známka

Ďalší krok: Výber krajín

Ktorá z možností najlepšie vystihuje Vašu ochrannú známku?
?

Vyberte typ ochrannej známky, ktorý používate / plánujete používať v obchodnom styku.

?

Kombinovaná ochranná známka poskytuje ochranu pre všetky prvky (aj grafické logo aj názov značky), a tak ponúka najlepšiu hodnotu za peniaze!

Špecifikujte tovary / služby, ktoré predávate pod touto značkou
?

Prosím uveďte odkaz na stránku, kde ponúkate Vaše tovary a služby, alebo ich detailný popis.

?

  • Táto špecifikácia nám umožňuje lepšie vykonať overenie registrovateľnosti

  • A tak zaručiť, že porozumieme a naplníme Vaše potreby pri ochrane značky