Trama logo

Ako dlho trvá registrácia ochrannej známky?

Preskúmali sme posledných 1 000 ochranných známok zaregistrovaných vybranými úradmi pre duševné vlastníctvo, vrátane USPTO (Spojené štáty), UKIPO (Spojené Kráľovstvo), EUIPO (Európska Únia), CNIPA (Čína), CIPO (Kanada), ROSPATENT (Rusko), IPA (Austrália), BOIP (Benelux), IGE-IPI (Švajčiarsko), NIPO (Nórsko) a KIPO (Kórea), pričom sme sa sústredili na analýzu priemerného času potrebného na registráciu ochrannej známky vo vybraných jurisdikciách.

Od

Igor Demčák

HOW-LONG-DOES-TM-REGISTRATION-TAKE.001

Celý proces registrácie ochrannej známky pozostáva z dvoch hlavných prvkov. Prvá je prípravná fáza a zahŕňa proces komplexného vyhľadávania podobných ochranných známok, vypracovania prihlášky, zhromaždenia potrebných dôkazov a podania prihlášky. V priemere táto fáza trvá tímu Trama približne 3 dni. Druhá časť postupu je však závislá od príslušných úradov duševného vlastníctva a trvá oveľa dlhšie, kým tieto úrady posúdia platnosť prihlášky ochrannej známky, a poskytnú majiteľom existujúcich ochranných známok lehotu na námietky, počas ktorej môžu vzniesť svoje námietky. Je však potrebné spomenúť, že po úspešnej registrácii začína ochrana poskytovaná registrovanou ochrannou známkou platiť od prvého dňa podania prihlášky. To znamená, že ak si dvaja konkurenti podajú prihlášku na podobnú ochrannú známku, o tom, ktorý z prihlasovateľov má prednostné právo, rozhoduje dátum podania.

Ako dlho trvá registrácia ochrannej známky v Beneluxe?

V priemere trvá registrácia ochrannej známky v Beneluxe, ktorá pokrýva Holandsko, Belgicko a Luxembursko, 76 dní. Z vybraných krajín je to BOIP, ktorý predstavuje najefektívnejší úrad duševného vlastníctva, ktorý spracováva prihlášky ochranných známok v najkratšom čase. Štandardná odchýlka 24 dní tiež zdôrazňuje konzistentnosť pri spracovaní aplikácií.

Ako dlho trvá registrácia ochrannej známky vo Švajčiarsku?

Priemerný čas na registráciu ochrannej známky vo Švajčiarsku je 125 dní. Štandardná odchýlka 50 dní odhaľuje mierne zmeny v dĺžke procesu.

Ako dlho trvá registrácia ochrannej známky v Nórsku?

Registrácia ochrannej známky v Nórsku trvá v priemere 137 dní. Rozdiely v dĺžke procesu sú relatívne konzistentné s inými úradmi pre duševné vlastníctvo (štandardná odchýlka 54 dní).

Ako dlho trvá registrácia ochrannej známky v Spojenom kráľovstve?

Registrácia ochrannej známky v Spojenom kráľovstve trvá v priemere 141 dní. UKIPO (United Kingdom Intellectual Property Office) predstavuje so štandardnou odchýlkou ​​30 dní jeden z najkonzistentnejších a zároveň vysoko efektívnych úradov duševného vlastníctva zahrnutých do tohto hodnotenia.

Ako dlho trvá registrácia ochrannej známky v Európskej únii?

Priemerný čas na registráciu ochrannej známky v Európskej únii je 150 dní. Štandardná odchýlka 89 dní však naznačuje, že celý proces môže ľahko prekročiť 8 mesiacov.

Ako dlho trvá registrácia ochrannej známky v Rusku?

Registrácia ochrannej známky v Rusku trvá 165 dní (v priemere). Štandardná odchýlka 81 dní odhaľuje určitú úroveň variability v tomto procese.

Ako dlho trvá registrácia ochrannej známky v Austrálii?

V priemere trvá registrácia ochrannej známky v Austrálii 279 dní. Štandardná odchýlka 153 dní predstavuje najvyššiu variabilitu medzi vybranými úradmi duševného vlastníctva a zdôrazňuje zásadné rozdiely v dĺžke procesu registrácie ochrannej známky.

Ako dlho trvá registrácia ochrannej známky v Číne?

Priemerný čas na registráciu ochrannej známky v Číne je 289 dní. Dĺžka procesu registrácie však môže ľahko prekročiť jeden rok v dôsledku miernej odchýlky v trvaní postupu (štandardná odchýlka 74 dní).

Ako dlho trvá registrácia ochrannej známky v Kórejskej republike?

Priemerná dĺžka procesu registrácie ochrannej známky v Kórejskej republike je 372 dní. Výsledkom je, že KIPO je jedným z troch úradov duševného vlastníctva zahrnutých v tejto analýze, ktoré nespracujú prihlášku ochrannej známky do jedného roka. Štandardná odchýlka 108 dní tiež ukazuje na určitú úroveň variability v procese.

Ako dlho trvá registrácia ochrannej známky v USA?

V priemere trvá registrácia ochrannej známky v USA 391 dní. Dĺžka procesu sa v posledných rokoch postupne zvyšuje s rastúcim počtom prihlášok ochranných známok podaných na USPTO. Štandardná odchýlka postupu v USA je 115 dní.

Ako dlho trvá registrácia ochrannej známky v Kanade?

Priemerný čas na registráciu ochrannej známky v Kanade je 583 dní. Toto je zďaleka najdlhšie obdobie. Štandardná odchýlka 136 dní navyše odhaľuje značnú nestálosť dĺžky procesu, čo naznačuje, že dokončenie registrácie ochrannej známky v Kanade môže ľahko trvať viac ako 2 roky.

Igor Demčák
Igor Demčák
Trademark Attorney

Ako patentový právnik zaregistroval vyše 150 ochranných známok

UPJŠ Košice

Ďalšie inšpiratívne štúdie, prieskumy a články pre Váš sektor nájdete na našich stránkach v sekcii Akadémia.

Hero - general industry