Právne upozornenie

Právne služby ponúkané v aplikácii trama sú poskytované (i) pre účely registrácie ochrannej známky Slovenskej republiky a Európskej únie advokátskou kanceláriou Law & Tech s.r.o. so sídlom Rooseveltova 809/22, 040 01 Košice - Staré Mesto, Slovenská Republika, IČO: 53 004 621 a (ii) pre účely registrácie ochrannej známky Českej republiky advokátskou kanceláriou Sparring s.r.o., advokátní kancelář, so sídlom Zelená 4, 160 00 Praha 6 - Bubeneč, Česká republika, IČO: 092 83 285. Advokátske kancelárie majú potrebné poistenie zodpovednosti za škodu. Kontaktnou adresou je pracovisko Law & Tech s.r.o. na ulici Jarková 14, 080 01 Prešov, Slovenská republika.

Softvér trama poskytuje spoločnosť Sparring, s.r.o., so sídlom Radlinského 10, 811 07 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 52 325 369. Sparring, s.r.o., neposkytuje právne poradenstvo ani sa nepodieľa na právnom zastúpení.