EUIPO grant až do výše 1500€ na ochranu značky

Ochrana značky v podobě registrované ochranné známky je spojována s pozitivním dopadem na podnikání, zvýšením obratu, ale hlavně nabízí možnost efektivně ochránit dobrou pověst firmy a její jedinečnost v očích zákazníků. Malé a střední podniky představují až 99% všech firem v EU a vytvářejí více než dvě třetiny míst na pracovním trhu. Úřad Evropské Unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) uvedl grantový program, který umožňuje právě těmto firmám získat až 1500 € na registraci ochranné známky.

Od

Igor Demčák

Trama, poskytovatel registrace ochranných známek a kompletních služeb na ochranu značky, připravil podrobný přehled tohoto programu. Tato jedinečná příležitost pro malé podnikatele může být využita na:

 • Proplacení 50% z úředních poplatků při registraci ochranné známky. Například při Evropské ochranné známky tato sleva dosahuje výšky 425 € a jednotlivé firmy samozřejmě mohou požádat o více než jednu registraci ochranné známky. V případě, že tématu ochranné známky jste se zatím vůbec nevěnovali, vřele doporučujeme přečíst si jeden z našich článků - "Proč byste si měli zaregistrovat ochrannou známku".

 • Proplacení 75% z ceny za služby poskytované národními úřady na ochranu duševního vlastnictví v podobě rešerší a verifikace registrovateľnosti značky. Díky dokonalé kombinaci automatizovanému AI řešení a zkušenému týmu právníků, Trama poskytuje verifikaci zcela zdarma do 24 hodin a proto se tato možnost stává zcela nepotřebnou.


Kdo může o grant požádat?

Malé a středně velké firmy, které:

 • Byly založeny v členských zemích Evropské unie

 • Mají méně než 250 zaměstnanců

 • Jejich roční obrat je nižší než 50 milionů €


Přehled procesu žádosti o grant

Figure1-CZ

Možnost registrovat ochrannou známku je podmíněna její rozlišovací způsobilostí. Jinými slovy, aby mohla být ochranná známka registrována, musí být jedinečná, ať už významem, nebo jednotlivými slovními a / nebo grafickými prvky. Ochranná známka musí jasně odlišovat produkty jedné firmy od výrobků či služeb jiné společnosti.

 Tým Trama proto doporučuje začít ověřením registrovateľnosti ještě před samotným podáním žádosti o EUIPO grant. Tato služba je zdarma, výsledek máte do 24 hodin a vyhnete se tak možným komplikacím v případě nedostatečné rozlišovací způsobilosti značky, která může vést až k zamítnutí žádosti o registraci. V případě potřeby, naši zkušení právníci jsou připraveni pomoci najít to nejvhodnější řešení na ochranu značky.

 K samotnému podání žádosti o EUIPO grant jsou zapotřebí další údaje o žadateli, včetně daňového identifikačního čísla a výpisu z bankovního účtu. Tým Trama je připraven pomoci podnikatelům i se samotným podáním žádosti. Poplatek za tuto službu je 50 €.

 Proces schvalování žádosti může trvat 1-4 měsíce, podle toho kdy podnikatelé o grant požádají. Po tom jak žádost o EUIPO grant bude úspěšně schválena, tak může být podána i samotná žádost o registraci ochranné známky. Fakturu za tuto službu je třeba zaslat zpět Úřadu Evropské Unie pro duševní vlastnictví, který vzápětí vyplatí žádaný příspěvek.


Termíny

Pro účely tohoto grantového programu byla vyčleněna částka 20 milionů Euro. Tento grant je však strukturovaný do 5 fází, přehled kterých najdete v následující tabulce.

euipo-grant-deadlines-CZ


Rizika?

Pouze jedno, ale docela výrazné. Žádostí o grant prostřednictvím EUIPO programu se prodlužuje doba, po kterou Vaše značka zůstává bez patřičné ochrany. Termíny pro podávání žádostí jsou uvedeny v tabulce nahoru a tato čekací doba může trvat od 1 do 4 měsíců v závislosti na tom kdy žádost podáte. Každým dnem je registrováno přes 30 000 nových ochranných známek a tak riskujete, že do doby dokud obdržíte schválení grantu od EUIPO, tak Vaše vybraná značka už bude registrována někým jiným.


Ušetřete peníze i námahu, a požádejte o grant s týmem Trama!

euipo-grant-fees-CZ

Tým Trama je připraven zjednodušit celý proces. Žádostí o tento grant, jakož i následnou registrací ochranné známky prostřednictvím našich služeb, získáte:

 • Specializovanou podporu během celého procesu, který výrazně zvýší šanci na úspěch při žádosti o grant

 • Jednoduchý, rychlý a bezstarostný proces vyřízení žádosti

 • Podporu od našeho týmu zkušených právníků, kteří Vám rádi pomohou vybrat nejvhodnější značku pro účely registrace

 • Bezplatnou verifikaci registrovateľnosti Vaší značky

 • Garanci úspěšné registrace ochranné známky

 • Zkušeného partnera, který dokáže pokrýt veškeré potřeby klienta a zajistit expertní ochranu značky


Mám zájem! Jaký je další krok?

Celý proces začíná bezplatným ověřením registrovateľnosti značky, výsledek kterého máte do 24 hodin.

Igor Demčák

Igor Demčák

Trademark Attorney

Patentový právník, který zaregistroval přes 150 ochranných známek

UPJŠ Košice

Další inspirativní studie, průzkumy a články pro Váš sektor najdete na našich stránkách v sekci Akademie.

reading girl