Jak si zaregistrovat ochrannou známku

Pokud postupujete podle pravidel, registrace ochranné známky je jednodušší než by se mohlo na první pohled zdát.

Od

Igor Demčák

Existuje několik možností jak zaregistrovat ochrannou známku. Jedna alternativa jsou specializované právní kanceláře, které se zaměřují na ochranu duševního vlastnictví. Vzhledem k jejich specializaci můžete očekávat vysokou kvalitu, ale i cenu s tím spojenou. Druhou a nejčastější volbou jsou klasické advokátní kanceláře. Ty jsou levnější, ale vzhledem k tomu, že s touto agendou nemají mnoho zkušeností, jejich úspěšnost bývá nižší. Další možnost je podat přihlášku sám. Je to nejlevnější alternativa, avšak bude vás stát nejvíce času a vaše šance na úspěch bude výrazně nižší.

Zapojení odborníka při podání přihlášky ochranné známky výrazně zvyšuje míru úspěšnosti. Při přihláškách podaných prostřednictvím experta na ochranné známky, je dle statistik ve Velké Británii míra úspěšnosti zhruba 17:1. Přihlášky podané svépomocí mají úspěšnost přibližně 4:1.

Trama si bere to nejlepší z obou světů. Díky specializaci na ochranné známky máme doposud, při všech podáních, 100% úspěšnost. Díky našim technologiím jsme schopni celý proces vyřídit velmi rychle a za nízkou cenu.

Tabulka níže porovnává jednotlivé způsoby registrace:

porovnanie-cz

Proces zápisu

Proces vyplnění žádosti jsme zjednodušili tak, abyste ho zvládli ve třech jednoduchých krocích. V prvním kroku vyplníte jednoduchý formulář a odešlete nezávaznou žádost o ověření. Naši specialisté zkontrolují, zda vaše značka splňuje požadovaná kritéria a pokud ano, registraci schválí. Ve druhém kroku budete mít možnost doplnit další údaje a vybrat zboží a služby, na kterých budete ochrannou známku používat. Po úhradě faktury a doručení podepsaného zmocnění naši advokáti připraví žádost. Po vašem finálním schválení podají žádost o registraci ochranné známky na příslušný úřad.

Délka řízení

Den podání žádosti o zápis ochranné známky je rozhodující pro určení, kdo má přednost při registraci ochranné známky. Registrace trvá v závislosti na typu známky a krajiny 4 až 12 měsíců. Délky řízení se není třeba obávat, protože po úspěšném zápisu je značka chráněna ke dni podání žádosti o registraci.

Postup úřadu při vyřizování vaší ochranné známky můžete sledovat v rejstříku ochranných známek na oficiálních stránkách úřadu daného státu nebo na stránkách TMview. Po vyhledání názvu vaší známky získáte přístup ke všem informacím, které se týkají zápisu.

Trvání registrace závisí na typu známky, o který se jedná. Při Fast-track procesu Evropské ochranné známky to mohou být 4 měsíce, v USA však může trvat zápis klidně i jeden rok. Standardní postup úřadu je následující:

  • Po podání přihlášky provede úřad průzkum zápisné způsobilosti vašeho označení jako ochranné známky, což trvá od jednoho týdne (EUIPO fast track), po 2 měsíce (při národních známkách).

  • Pokud bude vše v pořádku, úřad přihlášené označení zveřejní v rejstříku na 1-3 měsíce, během kterých může kdokoliv podat námitky proti zápisu.

  • Pokud žádný subjekt námitky nepodá, úřad označení zapíše do rejstříku jako ochrannou známku a vydá o tom osvědčení. Tato administrace trvá přibližně další měsíc až dva.

Platnost známky

Platnost zápisu ochranné známky je deset let ode dne podání přihlášky. Na základě žádosti majitele ochranné známky (podané nejdříve v posledním roce platnosti jejího zápisu, ne však později než 6 měsíců po uplynutí platnosti) úřad za poplatek platnost zápisu ochranné známky obnoví na dalších deset let a to i opakovaně.

Igor Demčák

Igor Demčák

Trademark Attorney

Patentový právník, který zaregistroval přes 150 ochranných známek

UPJŠ Košice