Co jsou třídy zboží a služeb a jak si vybrat ty správné

Výběr správné třídy zboží a služeb při přihlašování ochranné známky je jedním z klíčových faktorů ovlivňujících vaše šance na úspěch.

Od

Igor Demčák

Aby aby značka mohla získat ochrannou známku musí splňovat 2 základní kritéria. Musí být unikátní ve vztahu k již existujícím označením a musí jasně odlišovat Vaše zboží a služby od těch, které si zaregistrovaly jiné osoby. To, zda bude ochranná známka udělená do velké míry závisí právě na výběru kategorií, pro které bude ochranná známka používána.

Při podávání žádosti o registraci ochranné známky je proto správné zatřídění zboží a služeb v rámci standardizovaného klasifikačního systému extrémně důležité. O co konkrétně jde?

Úřady pro duševní vlastnictví na celém světě používají systém třídění ochranných známek, který spojuje podobné výrobky nebo služby do 45 různých tříd. Dodávky jsou uvedeny v třídách 1 až 34 a služby jsou uvedeny ve třídách 35 až 45. Všechny třídy mají obecný nadpis, který orientačně vysvětluje, co se v dané třídě nachází.

Jde o obecný údaj, který v přihlášce můžete použít, ale nezahrnuje všechny výrobky nebo služby v dané třídě. Celkově je dnes kategorizovaných přes 9 200 možností, jejich seznam i s vysvětlivkami a názvy naleznete zde.

Tento systém se často označuje jako mezinárodní (Niceského) třídění zboží a služeb. Každá třída obsahuje seznam předem schválených výrazů. Pokud některý z nich použijete, máte jistotu, že úřad takovou přihlášku bez dalších průtahů akceptuje. Samozřejmě není vyloučeno použití vlastních výrazů, protože se vždy najde zboží nebo služby, které, které se v mezinárodní databáze nenacházejí. Při vlastních výrazech si však třeba dát větší pozor na správné zařazení a počítat s tím, že úřad Vás může dodatečně vyzvat k úpravě nebo k upřesnění daného výrazu. Pokud nevíte, ve které třídě se nacházejí vaše výrobky nebo služby, můžete použít klasifikační vyhledávací nástroj TMclass. Ten vám pomůže při vyhledávání a zařazení Vašeho zboží a služeb nebo se můžete obrátit na nás a naši odborníci vám s radostí poradí.

Zejména při registraci ochranné známky v USA je správná specifikace zboží a služeb náročnější. Je to proto, že v USA používají mírně odlišný systém třídění. Sice vychází také ze 45 tříd, avšak požadavky na jasnost a přesnost výrazů jsou mnohem přísnější než jinde. Na konci dne je to však dobře, nakolik se tím snižuje nejistota a riziko konfliktu podobných označení. Nevýhodou je, že vyplnění přihlášky je ve srovnání s Evropskou ochrannou známkou mnohem náročnější.

Výběr správných tříd

V praxi se běžně stává, že si žadatelé vyberou zbytečně mnoho zboží nebo služeb, a nastane konflikt mezi jimi a již existující známkou. V tomto případě platí, že méně je více. Ukazuje se, že už nad 10 různých výrobků nebo služeb v rámci jedné třídy je obvykle zbytečně mnoho. V praxi platí, že přihlášky ochranných známek nejčastěji obsahují 2 až 3 třídy. Od počtu tříd závisí i výsledný úřední poplatek (orientační ceník naleznete v další kapitole). Je proto důležité vybrat si (i) správnou třídu nebo třídy pro váš zboží nebo služby a (ii) předem schválené výrazy v rámci dané třídy, a to už při vyplňování přihlášky. Po registraci již svou ochrannou známku nelze rozšiřovat a v případě, že chcete přidat další třídy, resp. výrobky nebo služby, musíte podat novou přihlášku.

Pokud se má ochranná známka používat na vlastní kolekci oblečení, měli byste si zvolit třídu 25 (oděvy, obuv a pokrývky hlavy) a vybrat předschválení výraz "Oděvy; oblečení ".

Pokud se má ochranná známka používat k označení obchodu nebo e-shopu, ve kterém se prodávají výrobky jiných značek (retail), vyberte si třídu 35 (reklama; obchodní management; obchodní administrativa; kancelářské práce) a zvolte výraz "Maloobchodní služby s oděvem" nebo "Maloobchodní služby s oblečením prostřednictvím internetu".

Buďte realisté

Jelikož počet vybraných výrobků nebo služeb v rámci jedné třídy je neomezený (t.j. výše ​​poplatků se odvíjí od počtu tříd, ne od počtu zboží a služeb), je lákavé, vybrat si co nejširší rozsah. Současně se tím však podstatně zvyšuje pravděpodobnost, že proti známce bude vznesena námitka, či zrušena pro podobnost s jinou existující známkou nebo z důvodu jejího nepoužívání. Vyberte si proto jen ty výrobky nebo služby, na kterých používáte nebo skutečně plánujete používat Vaši ochrannou známku.

Proč je správný výběr tříd důležitý a jaké následky to může mít v praxi si můžete přečíst v našem dalším článku.

Igor Demčák

Igor Demčák

Trademark Attorney

Patentový právník, který zaregistroval přes 150 ochranných známek

UPJŠ Košice