Proč byste si měli zaregistrovat ochrannou známku

Množství značek ve světě každým rokem stoupá, a s tím se zvyšuje i důležitost jejich právní ochrany.

Od

Igor Demčák

Analýza týdeníku The Economist ukázala, že se tržní hodnota u 10 nejhodnotnějších značek odvíjí z více než 20 % právě od jejich značky a ne jiných atributů. Se zvyšujícím množstvím značek nevyhnutelně přibývá i počet konfliktů. Výzkum společnosti CompuMark prokázal, že minulý rok až 85% velkých firem zaznamenalo porušení jejich ochranné známky.

V návaznosti na tato čísla, přibude každý den na celém světě okolo 10.000 nových registrací na ochranu známky. Například firma L'Oreal si minulý rok zaregistrovala až 189 ochranných známek. Pro firmy, které chtějí dlouhodobě postupovat, je budování a ochrana jejich duševního vlastnictví velmi důležitá a zanedbání této oblasti se může ukázat jako fatální chyba. Často se totiž stává, že firmy investují více do budování značky nebo propagace produktu ale zanedbáním ochrany a následným konfliktem s jinou značkou musí změnit jméno a celou strategii. S tímto se potýkalo, podle výzkumu CompuMark, až 40% korporací. 

Vyhnout se takovým situacím pomůže právě ochranná známka. Pod ochrannou známkou se rozumí zejména slovní, obrazové nebo kombinované označení, které pomáhá odlišit vaši společnost od konkurence. Chrání především název nebo logo společnosti nebo produktu, na jehož základě zákazníci identifikují společnost kontaktují ji nebo si objednají její produkty nebo služby. Nikdo vaši značku nebude moci znehodnotit máte-li ochrannou známku. I to je důvod, proč je u nadnárodních korporacích běžné, že požadavek na registrovatelnost značky je součástí zadání, jakož i smlouvy s brandingovými agenturami.

Existence ochranné známky nejen chrání reputaci značky před imitátory, kteří by mohli svými méně kvalitními napodobeninami snížit její hodnotu v očích zákazníků, ale také zjednodušuje expanzi na nové trhy, kde mohou bez rizika konkurovat zaběhnutým hráčům, jakož i navazování strategických partnerství. V neposlední řadě její existence také bývá jednou z podmínek investorů při vstupu do společnosti.

Z praxe vidíme, že klienti s námi začnou ochrannou známku řešit až ve chvíli, kdy nastanou určité problémy z důvodu její absence - ať už jde o nekalou soutěž ze strany konkurence, nebo problém při expanzi na nový trh. A tehdy je už často pozdě.

Právě proto se v tramaTM snažíme celý proces zrychlit a zjednodušit. Vyzkoušejte naše bezplatné ověření registrovatelnosti a zjistěte, zda je možné vaši značku ochránit prostřednictvím ochranné známky.

Igor Demčák

Igor Demčák

Trademark Attorney

Patentový právník, který zaregistroval přes 150 ochranných známek

UPJŠ Košice